Artigos

Neil Anderson, profesor na Texas Tech University, Lubbock

“On March 22, 2016, Uxía and Narf played to a crowd of 150 at Texas Tech University’s International Cultural Center. With the first swells of the guitar and the first vocal harmonies, the audience was transported from a warm and blustery West Texas to a Galician oak grove, the beginning of a journey through Uxía and Narf’s “Imaginary Galicia”, a celebration of the experience of place, of longing and belonging, of travel and of home. With their warmth, their easy rapport with the audience, and their evident delight in performing together, this pair of musical ambassadors left us feeling that the world is bigger than we thought, yet somehow also smaller than we imagined”.

“O 22 de marzo do 2016, Uxía e Narf tocaron para 150 persoas no Centro Cultural Internacional da Texas Tech University. Cos primeiros acordes da guitarra e as primeiras harmonías vogais, o público foi transportado desde a cálida e ventosa Texas Oeste a unha carballeira galega, o comezo dunha viaxe a través da Galiza Imaxinaria de Uxía e Narf, unha celebración da experiencia do lugar, da nostalxia e da pertenza, da viaxe e do fogar. Con esa calidez, empatizaron rápido co público, e co evidente pracer en tocaren xuntos, este par de embaixadores musicais deixounos co sentimento de que o mundo é máis grande do que pensamos, mais tamén máis pequeno do que imaxinamos”.