Artigos

Judyth van Amringe, profesora na Escola de Deseño de Rhode Island

“Makes me HAPPY!
Holland, Canada, Cuba, Argentina, Germany, Caracas, Santiago, Lima, Rome, Bogota, Cairo, Galicia…
saudades de casa… The nostalgia of all these places (some seen, some not) washed over me taking me out of the boundaries of the Rochambeau House and Providence.  I was transported spiritually through the tender loving voices of Uxía and Narf.  Their voices become one together, two birds singing of home old and new so beautifully synchronized I became the only person in the room.  Replaying their CD now in my own space is a treasure that did not exist a week ago. What a gift, indeed!
Can not thank Brown enough for this introduction”.
“Faime FELIZ!
Holanda, Canadá, Cuba, Arxentina, Alemaña, Caracas, Santiago, Lima, Roma, Bogotá, O Cairo, Galicia… saudades da casa… A nostalxia de todos estes lugares (algúns vistos, outros non) anegoume e fíxome rebordar fóra das fronteiras da casa Rochambeau e Providence. Fun transportada espiritualmente a través das tenrasvoces de Uxía e Narf. As súas voces tornan unha, son dous paxaros a cantar do novo e do vello, tan belamente sincronizados que me convertín na única persoa do cuarto. Volver escoitar o seu CD agora no espazo de meu é un tesouro que non existía hai unha semana. Vaia agasallo!
Non podo estarlle máis agradecida a Brown por esta presentación”.